Петров Олександр Васильович

Викладач ВНТУ

Публікації

Патенти (6)

1. Пат. 146975 UA, МПК C10M 175/02 ; C01B 32/00 ; B01J 20/34. Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних олив [Текст] / О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, А. П. Ранський, Б. В. Коріненко, О. В. Петров (Україна). – № u 2020 07009 ; заявл. 02.11.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 6 с. : табл.
2. Пат. 116647 UA, МПК F15B 13/04. Гідропривід з клапаном, чутливим до навантаження [Текст] / О. В. Петров, В. А. Подолян, Н. С. Семічаснова (Україна). - № u 2016 13375 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 8 с. : кресл.
3. Пат. 104656 UA, МПК F15B 13/04, F15B 15/02. Гідропривід, чутливим до зміни навантаження, із запобіжним клапаном [Текст] / О. В. Петров, Л. Г. Козлов, О. С. Несімко (Україна). - № u201507934 ; заявл. 10.08.2015 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3. - 7 с. : кресл.
4. Пат. 87774 UA, МПК F15B 13/04. Гідропривід з клапаном, чутливим до зміни навантаження [Текст] / О. В. Петров, Л. Г. Козлов, О. О. Павлюк (Україна). - № u201304681 ; заявл. 15.04.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4. - 6 с. : кресл.
5. Пат. 95057 UA, МПК F15B 13/04. Гідропривод, чутливий до зміни навантаження [Текст] / О. В. Петров, О. О. Деревенко, О. С. Несімко (Україна). - № u201406806 ; заявл. 16.06.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. - 7 с. : кресл.
6. Пат. 43441 UA, МПК F15B 13/04. Гідропривод для незалежного від навантаження управління витратою [Текст] / Л. Г. Козлов, О. В. Петров (Україна). - № u200906776 ; заявл. 30.06.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 4 с. : кресл.

Реферати (1)

1. Петров О. В. Гідропривод чутливий до навантаження на базі мультирежимного гідророзподільника [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Олександр Васильович Петров ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2010. – 14 с. - Бібліогр. : с. 11-12 (12 назв).