Петров Олександр Васильович

Навчально-методична робота

 Навчально-методичні розробки ВНТУ

1. Методичні вказівки до оформлення КР та КП у ВНТУ kr_kp_metod  


Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

 

1. "Інформатика"

    - робочий план дисципліни (денна ф.н., 1 трим.) РП 14-15  

    - робочий план дисципліни ("Молодший спеціаліст", денна ф.н.) РП МС (дф) 14-15  

    - робочий план дисципліни ("Молодший спеціаліст", заочна ф.н.) РП МС (зф) 14-15  

    - перелік питань на колоквіум №1 (триместр 1) 1 курс Т1 М1 

    - перелік питань на колоквіум №2 (триместр 1) 1 курс Т1 М2 

    - перелік питань на колоквіум №1 (триместр 1) 1 курс МС MC Т1 М1 

    - перелік питань на колоквіум №2 (триместр 1) 1 курс МС MC Т1 М2  

     - перелік питань для  іспиту ("Молодший спеціаліст", денна та заочна форми) іспит МС  

     - навчальний посібник для виконання курсової роботи ЗАВАНТАЖИТИ

     - оформлення титультної сторінки та шифру КР гр. 1ІМ-14мс ДФ КР дф 2014 (МС)

     - оформлення титульної сторінки та шифру КР гр. 1ІМ-14мс ЗФ КР зф 2014 (МС)    

 

2. "Основи автоматизованого проектування"

     - робочий план дисципліни (денна форма) ОАП_ДФ_17-18  

     - робочий план дисципліни (заочна форма) ОАП_ЗФ_17-18   

     - перелік питань для колоквіуму №2. ОАП_М2 

    - перелык питань до колоквіуму №1 ОАП_М1   

    - перелік питань для складання іспиту ОАП_Iспит  

    - методичні вказівки для СРС та виконання РГЗ (зфн) Metod ОАП СРС 

 

3. "Технологічна оснастка"

    - робочий план дисципліни (денна форма) РП ТО дф 15-16   

    - робочий план дисципліни (заочна форма) РП ТО зф 15-16  

    - методичні вказівки Metod_TO 

    - перелік питань для складання ДЗ Перелік питань ТО

    - перелік питань до колоквіуму ТО М1   

    - перелік питань до колоквіуму ТО М2   


4. "Комп'ютерне проектування технологічного оснащення"

     - робочий план дисципліни КПТО_ДФ_17-18    

    - навчальний посібник до виконання КП НП_КПТО  

    - перелік питань для колоквіуму 1 М1_КПТО 

    - перелік питань для колоквіуму 2 М2_КПТО  

    - шифри та приклад титульної сторінки КП КПТО 2016 

    - перелік питань для іспиту Питання іспит з КПТО     


5. "САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва"

      - робочий план дисципліни (денна форма) РП САПР ТПМВ 15-16    

      - робочий план дисципліни (заочна форма) РП САПР ТПМВ зфн 15-16     

     - методичні вказівки до виконання КР Методичка САПР ТП МВ

     - методичні вказівки до лабораторних робіт ЛР САПР ТП МВ    

     - шифр та приклад титульної сторінки курсової роботи САПР ТП МВ 2015     

     - перелік питань для колоквіумів Питання САПР ТП МВ М1 M2 

     - перелік питань для іспиту Перелік питань на іспит