Петров Олександр Васильович

Навчально-методична робота

 Навчально-методичні розробки ВНТУ

1. Методичні вказівки до оформлення КР та КП у ВНТУ kr_kp_metod  


Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

 

1. "Основи автоматизованого проектування"

     - робоча навчальна програма дисципліни РНП_ОАП   

     - робочий план дисципліни (денна форма) РП_ДФ_18-19    

     - робочий план дисципліни (заочна форма) РП_ЗФ_2018-19      

     - перелік питань для колоквіуму №2. ОАП_М2 

    - перелык питань до колоквіуму №1 ОАП_М1   

    - перелік питань для складання іспиту ОАП_Iспит  

    - методичні вказівки для СРС та виконання РГЗ (зфн) Metod ОАП СРС 

 

2. "Технологічна оснастка"

    - робочий план дисципліни (денна форма) РП_ТО_17-18 дфн     

    - робочий план дисципліни (заочна форма) РП_ТО_17-18 зфн    

    - методичні вказівки Metod_TO 

    - перелік питань для складання ДЗ Перелік питань ТО

    - перелік питань до колоквіуму ТО М1   

    - перелік питань до колоквіуму ТО М2   


3. "Комп'ютерне проектування технологічного оснащення"

    - робоча навчальна програма дисципліни РНП_КПТО   

    - робочий план дисципліни (денна форма) РП_18-19      

    - робочий план дисципліни (заочна форма)   

    - навчальний посібник до виконання КП НП_КПТО  

    - перелік питань для колоквіуму 1 М1_КПТО 

    - перелік питань для колоквіуму 2 М2_КПТО  

    - шифри та приклад титульної сторінки КП Шифри+титулка КП КПТО 2018    

    - перелік питань для іспиту Питання іспит з КПТО     


4. "САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва"

      - робочий план дисципліни (денна форма) РП САПР ТПМВ 15-16    

      - робочий план дисципліни (заочна форма) РП САПР ТПМВ зфн 15-16     

     - методичні вказівки до виконання КР Методичка САПР ТП МВ

     - методичні вказівки до лабораторних робіт ЛР САПР ТП МВ    

     - шифр та приклад титульної сторінки курсової роботи САПР ТП МВ 2015     

     - перелік питань для колоквіумів Питання САПР ТП МВ М1 M2 

     - перелік питань для іспиту Перелік питань на іспит